Pobierz program mpSekretariat

Program mpSekretariat dostępny jest dla systemów Windows oraz macOS.

mpSekretariat dla Windows

Pobierz v20.6.17 - dla Windows (32/64 bit)

mpSekretariat dla macOS Catalina

Pobierz v20.6.17 - dla macOS (64 bit / Catalina)

Pobierz v20.6.17 - dla macOS Retina (64 bit / Catalina)

mpSekretariat dla macOS (Starsze wersje)

Pobierz v20.6.17 - dla macOS (32 bit)

Pobierz v20.6.17 - dla macOS Retina (32 bit)


Dla użytkowników macOS Catalina

Po aktualizacji systemu macOS do najnowszej wersji 10.15 możesz napotkać pewne problemy z działaniem naszej aplikacji. Poniżej znajdziesz wskazówki, jak sobie z nimi poradzić.

Program mpSekretariat nie uruchamia się

Należy pobrać najnowszą wersję programu z linku powyżej i zainstalować ją. Jest to wersja 64-bitowa zgodna z najnowszą wersją macOS.

Przy każdym uruchomieniu programu trzeba go ponownie rejestrować (wypełniać formularz)

Wyłącz program. Przejdź do folderu: Folder domowy/BinSoft/mpSekretariat/Core lub Dokumenty/mpSekretariat/Core i usuń plik register.dat. Ponownie uruchom program i zarejestruj go.

Za każdym razem po uruchomieniu programu muszę otwierać bazę danych. Nie otwiera się automatycznie jak wcześniej.

Wyłącz program. Przejdź do folderu: Folder domowy/BinSoft/mpSekretariat/Core lub Dokumenty/mpSekretariat/Core i usuń plik dblist.dat oraz inne mające w nazwie dblist. Ponownie uruchom program. Uwaga! Jeśli korzystałeś ze zdalnych baz danych (MySQL, chmura bsxCloud) - będziesz musiał otworzyć je na nowo, wybierając Otwórz nową bazę danych.


Wersja dla systemu Windows automatycznie rozpoznaje rodzaj zainstalowanego systemu i instaluje program w wersji 32- lub 64- bitowej. Jeśli zatem pracujemy w Windows 64-bit, mpSekretariat będzie także w takiej wersji zainstalowany. Dzięki temu będzie wydajniejszy, a praca w nim znacznie przyjemniejsza.

Wymagania: Windows 8 lub nowszy, OS X 10.10 (Yosemite) lub nowszy; min. 4 GB RAM, min., 300 MB HDD, procesor Pentium 1 GHz

Lista zmian

Numery wersji programu mpSekretariat określają jednocześnie datę ich wydania,
np. wersja 19.10.3 oznacza, że program został wydany 3 października 2019 roku.

Wersja 18.11.6

 • [Ogólne] Nowe ikony i elementy graficzne;
 • [Ogólne] Nowy sposób wyświetlania niektórych rekordów w postaci kafelek;
 • [CRM] Nowy sposób prezentacji zdarzeń;
 • [CRM] Nowa zakładka Tablica;

Wersja 18.3.27

 • [Zamówienia] Możliwość hurtowego nadawania cen produktów (ceny zakupu, średnie, wg. cennika, wg. mnożnika itp.);
 • [Zamówienia] Możliwość definiowania dostawcy dla pozycji w zamówieniach wychodzących;
 • [Zamówienia] Możliwość rozbijania zamówień wychodzących na kilka zamówień do różnych dostawców;
 • [Zamówienia] Możliwość tworzenia zamówień wychodzących do dostawców, na podstawie zamówień przychodzących względem zapotrzebowania produktów (z uwzględnieniem stanów minimalnych, optymalnych i aktualnych);
 • [Zamówienia] Możliwość niezależnego tworzenia szablonów dla zamówień wychodzących i przychodzących;
 • [Zamówienia] Możliwość niezależnego tworzenia reguł dla zamówień wychodzących i przychodzących;
 • [Oferty] Możliwość określania ofert jako specjalne, nie traktowane jako cenniki dla klientów;
 • [Oferty] Możliwość hurtowego nadawania cen produktów (ceny zakupu, średnie, wg. cennika, wg. mnożnika itp.);
 • [CRM] Nowe raporty dla modułu CRM;
 • [Import] Poprawiony import danych z formatu Excela (XLS, XLSX), w tym automatyczne wykrywanie danych;
 • [System] Dynamiczne wyświetlanie powiadomienia o ilości relacji dodanych do danego dokumentu;
 • [System] Możliwość szyfrowania tworzonych kopii bezpieczeństwa;

Wersja 17.5.24

 • [Ogólne] Możliwość ustalenia kolejności pozycji na wydrukach dokumentów;
 • [Ogólne] Możliwość wyszukiwania na listach produktów w dokumentach;
 • [Ogólne] Wizualizacja wymaganych pól, filtrów, pól wyszukiwania itp.;
 • [Ogólne] Możliwość ukrywania prawego panelu z narzędziami wyświetlanego w różnych miejscach programu;
 • [Ogólne] Możliwość rozszerzenia listy produktów w dokumentach skrótem klawiszowym oraz zapamiętywania związanego z tym ustawienia;
 • [Ogólne] Możliwość wyświetlenia zdjęć do produktów w indeksie mag., dok. handlowych, ofertach itp.;
 • [Oferty] Możliwość tworzenia ofert wariantowych;
 • [Oferty] Możliwość tworzenia katalogów i cenników;
 • [Projekty] Możliwość powiązania projektu z kampanią;
 • [CRM] Możliwość powiązania poszczególnych pracowników z kampanią;
 • [CRM] Możliwość duplikacji kampanii;
 • [Zamówienia] Dodano import zamówień z serwisu Cdiscount;
 • [Książka korespondencji] Możliwość przekazywania korespondencji pomiędzy oddziałami w firmie;

Wersja 17.4.3

 • [CRM] Możliwość wprowadzania szybkich zdarzeń;
 • [CRM] Możliwość wyodrębnienia okna z kalendarzem;
 • [CRM] Możliwość słownikowego definiowania rodzajów zadań i zdarzeń;
 • [Korespondencja] Możliwość dodania dekretacji;
 • [Korespondencja] Możliwość generowania raportu (dziennnego, miesięcznego)
 • [Interfejs] Możliwość przewijania panelu z filtrami;
 • [Interfejs] Możliwość ukrywania lewego panelu menu (CMD+M);
 • [Interfejs] Możliwość ukrywania prawego panelu w oknie głównym;
 • [Interfejs] Nowe menu Skróty zapewniające dostęp do opcji z panelu Przyciski szybkiego uruchamiania;
 • [Integracje] Integracja z bramką SMSLabs.pl;
 • [Inne] Możliwość tworzenia buforów z zaznaczonymi rekordami;
 • [Inne] Narzędzia do hurtowych modyfikacji w dok. handlowychm, zamówieniach, ofertach, indeksie produktów itp.;
 • [Inne] Możliwość kopiowania i wklejania pozycji pomiędzy dok. handlowymi, ofertami, zamówieniami itp.;
 • [Inne] Możliwość zaznaczenia kilku kategorii i wyświetlenia elementów należąych do ich sumy;
 • [Inne] Możliwość określania alternatywnych nazw dla innych wersji językowych;
 • [Inne] Rozbudowa mechanizmów reguł o możliwość tworzenia niefiskalnych wydruków;
 • [Inne] Możliwość drukowania kopii paragonu;
 • [Inne] Możliwość dodawania pozycji do dok. handlowego bez zamykania okna wyboru produktu;
 • [System] System monitorowania zmian w rekordach;
 • [System] Obsługa grafiki w oparciu o GPU karty graficznej (wersja BETA, wzrost wydajności na macOS o ok. 200%);
 • [System] Możliwość wyboru grafiki Low i Retina;
 • [System] Prekompilacja modułów (wzrost wydajności o ok. 60%);
 • [System] Współdzielenie bibliotek i wtyczek (wzrost wydajności o ok. 10%);

Wersja 15.11.2

 • Nowość! Dodano obsługę mapy Google, m.in. podglądu lokalizacji kontrahentów;
 • Nowość! Dodano wewnętrzny komunikator;
 • Usunięto zgłoszone błędy;

Wersja 15.8.31

 • Nowość! Dodano nowe importy dokumentów, m.in. Symfonia Handel i Makro;
 • Zmieniono sposób zapisywania rekordów - dodanie pozycji do dokumentu automatycznie zapisuje go w bazie danych;
 • Dodano możliwość definiowania wyjątków w planie pracy dla pracowników;
 • Dodano mechanizm przypomnień w Książce Korespondencji;
 • Rozszerzono globalną wyszukiwarkę o dodatkowe źródła przeszukiwania;
 • Dodano możliwość edycji kategorii wewnątrz dokumentów;
 • Usunięto zgłoszone błędy;

Wersja 15.7.13

 • Nowość! Dodano globalną wyszukiwarkę;
 • Usunięto zgłoszone błędy;

Wersja 15.6.8

Pierwsza publiczna wersja aplikacji mpSekretariat. Zawiera m.in.:

 • Moduł Kontrahenci - zarządzanie bazą kontrahentów;
 • Moduł CRM - funkcjonalne zarządzanie relacjami z klientami, tworzenie kampani mailingowych i SMS-owych, planowanie zadań;
 • Moduł Książka Korespondencji - zarządzanie korespondencją przychodzącą i wychodzącą;
 • Moduł Oferty - przygotowywanie oraz wprowadzanie ofert;
 • Moduł Zamówienia - przyjmowanie oraz zlecanie zamówień;
 • Moduł Rejest umów - rejestrowanie umów, przestrzeganie terminów itp.;
 • Moduł Płatności - przyjmowanie wpłat, rozliczenia z klientami itp.;